Bedrijfsgebouwen

Vervolg homepage:

Heeft een aansluiting lichter dan 3 x 80 Amp. en verbruikt u meer dan 25.000 Wp. dan komt u in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA).

Voor aansluitingen zwaarder dan 3 x 80 Amp. heeft de overheid met de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) een uitgebreid pakker aan subsidies beschikbaar gesteld. Deze subsidie geeft een vergoeding voor het opwekken van energie, ongeacht wat u hier verder mee doet. De regeling heeft een looptijd van 15 jaar en zorgt er op deze manier voor dat zonnepanelen ook voor bedrijven met hoge energieverbruiken interessant zijn.

Verhoog de waarde van uw pand

Zonnepanelen verhogen substantieel de waarde van uw pand en hebben een positieve invloed op uw duurzaam ondernemerschap. Met zonnepanelen toont u niet alleen naar uw omgeving en klanten dat u om het milieu geeft, maar bewijst ook naar de overheid dat u voldoet aan de door hen gestelde eisen. De waardevermeerdering kan zelf oplopen tot boven de aanschafprijs van uw installatie. Zonnepanelen hebben een technische levensduur van 25 jaar en zijn dus een duurzame investering. Gezien de stijgende energieprijs zal de waardevermeerdering door zonne-energie alleen maar toe!

Milieu

De vraag is ook hoe u uw steentje kunt bijdragen aan het terugdringen van de milieuproblematiek. Kolencentrales, waarmee ‘grijze’ stroom wordt opgewekt pompen jaarlijks enorme hoeveelheden broeikasgas de atmosfeer in. maar daarnaast ook waterstofsulfide, veroorzaker van ‘zure’ regen. Een van de grootste stappen die u als ondernemer kunt nemen is het overstappen op een duurzame energie bron. Zonne-energie is een schone, stille en uiterst milieuvriendelijke vorm van energie. Door er gebruik van te maken wordt u minder afhankelijk van de vervuilende ‘grijze’stroom.

Onafhankelijk van energiebedrijven

Het Nederlandse energienet is in principe prima in orde. Maar mocht zich een periode van langere stroomstoring voordoen dan kunt u altijd uw zonnepanelen op accu’s aansluiten. Op die manier heeft u ook in tijden van stroomstoring gewoon elektriciteit! Terwijl u onafhankelijker bent van de perikelen van energiebedrijven. Neem contact met ons op voor meer informatie over stroomopwekking en besparing.

Verhuur

Mocht u uw dak liever willen verhuren zonder zelf ook maar één cent te behoeven investeren, dan behoort ook dat tot de mogelijkheden!

bedrijfsgebouwen