Het hart van het systeem wordt gevormd door een gepatenteerde chemisch-thermische batterij op basis van zoutopslag. Onze koelingstoepassingen met hun bewezen techniek zijn door het vrijwel ontbreken van bewegende delen en kristallisatiebeveiliging nagenoeg onderhoudsvrij en hebben een levensduur van minimaal 30 jaar, dus gemiddeld twee keer zo lang als een elektrisch aangedreven koelsysteem. Ons elektraverbruik ligt ca. 90% lager dan bij elektrisch aangedreven systemen, dit los van de enorme besparing op CO2.  Koelen doen we al vanaf 5.5 graden en warmte kunnen wij vanaf 50 graden inzetten voor koeling! Ook heeft u met ons systeem geen jaarlijks weerkerende, kostbare F-gassen- en STEK-keuring en CO2 uitstoot certificering.

Inmiddels hebben wij meerdere projecten storingsvrij en tot tevredenheid van onze klanten succesvol geïnstalleerd, waaronder bij de Rijksgebouwen Dienst

Overbelast elektriciteitsnet en de toenemende vraag naar koeling

Wij bieden niet alleen een oplossing voor de toenemende vraag naar comfort koeling en voor het nu al overbelaste elektriciteitsnet, maar ook voor de in de toekomst ongetwijfeld weer stijgende gas- en elektraprijzen en voor het zg. ‘nieuwe bouwen’ zonder gasaansluitingen; kortom voor duurzaamheidseisen in het algemeen en met voor elk gebouw of toepassing (ook voor koelcellen!)  de ideale oplossing!

Zo wordt, uitgaande van een goede isolatie, met ons systeem -bij nieuwbouw- een extreem lage EPC bevorderd (onlangs weer 0.4) en kan in de toekomst gemakkelijker aan BENG eisen worden voldaan, terwijl wij, projectafhankelijk, opvallend hoge SCOP waarden behalen en daarnaast ook de restwarmte van CO2 koelingssystemen (zoals gebruikt in supermarkten, op vliegvelden etc.) kunnen regenereren om mee te koelen.

Ook subsidiëring bij aanschaf en eventueel financiering of lease behoren tot de mogelijkheden.

Water: het meest natuurlijke koudemiddel ter wereld!

De technologie voor koeling heeft de afgelopen decennia een grote sprong vooruit gemaakt, maar één probleem is nog niet opgelost: fluorverbindingen bevattende koudemiddelen met hun aandeel in de opwarming van de aarde.

Onze warmte gedreven warmtepompen en koelsystemen zijn een keerpunt in de zoektocht naar duurzame, klimaatvriendelijke koeloplossingen en naar comfortkoeling. Door het gebruik van restwarmte in combinatie met adsorptie of absorptie technologie, kan de elektrische energie die nodig is voor de aandrijving worden gereduceerd tot ca. 20%! Als koudemiddel gebruiken WIJ water of een natuurlijk glykolmengsel, terwijl ook onze adsorptie materialen zoals silica gel en zeoliet of onze absorptie componenten zoals lithiumbromide milieuvriendelijk en onschadelijk zijn.

koelsysteem

Strengere regelgeving voor fluoriderende koude middelen en uitstoot van (rest)warmte

Door de alsmaar toenemende koelvraag staan bedrijven voor een uitdaging. Huidige koelsystemen zijn veelal elektrisch gedreven en voorzien van schadelijke fluoriderende koudemiddelen. Ook zijn de elektriciteitskosten voor koeling een grote kostenpost voor elke onderneming. Daarnaast valt te verwachten dat de overheid met strengere regelgeving komt ter voorkoming van (rest)warmte uitstoot en bijkomend voordeel is tevens dat ons systeem een positieve (verplichte) energie audit ondersteunt.

Bovendien heeft de EU besloten om het beleid met betrekking tot schadelijke koudemiddelen aan te scherpen. Wat betekent, dat vele koudemiddelen op termijn niet meer gebruikt mogen worden. In de aangescherpte doelstellingen van de EU is bovendien opgenomen, dat bedrijven steeds meer moeten investeren in milieuvriendelijke en energie-efficiënte koelsystemen. De meeste conventionele koelsystemen stoten het schadelijke CO2 uit en zijn grote energieverbruikers. Daarbij komt, dat deze koelmachines meestal gevuld zijn met fluoriderende koudemiddelen die schadelijk zijn voor het milieu.

Voor deze fluoriderende koudemiddelen geldt een Europese regelgeving: tot 2030 moeten alle middelen worden vervangen door een alternatief koudemiddel. Daarna worden deze koudemiddelen volgens een gericht protocol uit gefaseerd. Kortom: voor de koel- en klimaattechniek in de EU word deze regelgeving steeds strenger. Concreet betekent dit, dat veel koelsystemen vanaf 2016 niet meer nagevuld mogen worden. Voor bestaande koelmachines betekent het dat deze moeten worden omgebouwd of zelfs vervangen moeten worden. In het laatste geval moet er worden geïnvesteerd in een nieuwe koelinstallatie.

Geen of onvoldoende (rest)warmte? Geen probleem. Wij adviseren graag bij de juiste high-performance warmtecollectoren (zonder gebruik van gas of elektra) en eventuele warmtewisselaars.