Zonneweiden

Vervolg homepage:

Belangrijk is dat een Zonnepark goed wordt ingepast. En dat dit op een duurzame en professionele manier gebeurt én in samenspraak met de omwonenden.

Draagvlak

Zo hebben wij en onze partners veel ervaring opgedaan op het gebied van het ontwikkelen van draagvlak op het gebied van grootschalige zonneparken. Wij worden dan ook vaak als voorbeeld genoemd voor de manier waarop wij onze zonneparken realiseren. Dit doen wij door middel van 3 pijlers, namelijk: maatschappelijke-, landschappelijke – en ecologische inpassing en op deze manier zorgen wij voor draagvlak, een belangrijk aspect bij de realisatie van zonneparken.

Maatschappelijke inpassing

Draagvlak- en proces-participatie zijn voor ons en onze partners erg belangrijk. Daarom gaan we al vroegtijdig het gesprek aan met omwonenden. Op deze manier komen we samen tot een goede uitkomst. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de werkgelegenheid die een zonnepark oplevert ten goede komt aan de lokale economie. Waar mogelijk werken wij en onze partners daarom samen met lokale bedrijven.

Landschappelijke inpassing

We gaan altijd in een vroeg stadium het gesprek aan met omwonenden en luisteren naar hun wensen om daarna samen tot een mooie, landschappelijke inpassing te komen. We vinden het namelijk belangrijk om een zonnepark landschappelijk goed in te passen op een wijze die aansluit op de omgeving. Dit met inachtneming van bijvoorbeeld historische waarden. Hierbij maken wij onder andere gebruik van bestaande vitale structuren om het zonnepark, waar gewenst, aan het zicht te onttrekken zodat deze niet of minder zichtbaar is van buitenaf.

Ecologische inpassing

Op de derde plaats dragen wij zorg voor een ecologische inpassing. We streven altijd naar dubbel gebruik van onze parken. Dit doen we door zodanig te bouwen dat er gewassen onder kunnen worden geteeld of koeien onder kunnen lopen. 

Dubbelgebruik zonneweides